Nor-Schakt AB | Teknikvägen 10 | 660 50 Vålberg | Kontor 054-54 71 80 | Mob. Henrik Karlsson 070 546 42 65
  START | MASKINPARK | SERVICE | REFERENSER | KÖPES/SÄLJES | PERSONAL | KONTAKT

- Vägbyggen

- Kraftverksdammar

- VA-saneringar

- Grundläggningar

- Kommunala servicearbeten

- Kabelförläggning

- Fiberkanalisation

- Grönytearbeten

- Rivningsarbeten