Kvalitet och miljö

Nor-Schakt är ett entreprenad företag som erbjuder tjänster inom transport och anläggning. För att leva upp till de anställdas, kunders och övriga intressenters förväntningar arbetar företaget kontinuerligt med ständiga förbättringar. Målsättningen är att inom samtliga verksamhetsområden hålla en hög kvalitet och  ständigt främja kvalitets- och miljöförbättringar inom verksamheten.  
Målet är att hålla marknadens högsta kvalitet på alla tjänster. Detta kräver en kontinuerlig dialog med kunder, eftersom det är kunderna som avgör kvaliteten på arbetet. 


En förutsättning för att kunna hålla marknadens högsta kvalitet på tjänsterna är en yrkeskunnig och engagerad personal. Företagets personal går med jämna mellanrum kurser för att hålla intresset uppe och insuga ny kunskap. För att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan krävs ett aktivt miljöarbete.  Miljöpåverkan sker vid entreprenader, kontorsarbete och därtill förknippade verksamheter. Nor-Schakt ska som lägst följa rådande lagstiftning och andra krav som berör verksamheten. Men ständigt jobba för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Integritetspolicy

För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Nor-Schakt AB:s verksamhet är Nor-Schakt AB personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta den som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Camilla Karlsson - 070-406 67 72